Kotva
Nepřehlédněte
SCHŮZKA RODIČŮ MŠ
25.8.2021

se koná ve středu 25.8.2021 od 15.45 hod.

 

Program:

Plán akcí na nový školní rok

Seznámení se „Školním řádem“

Organizace práce s dětmi dle věku

Informace o platbách

 

(Bez přítomnosti dětí a se zakrytými ústy a nosem respirátorem. V případě příznivého počasí se bude schůzka konat na školní zahradě.)

 

Zveme všechny rodiče

RODIČE
22.10.2020

z důvodu přerušení elektrické energie

do mateřské školy ve dnech

5. + 11. listopadu 2020

bude provoz v mateřské škole přerušen.

Tyto dny bude MŠ uzavřena.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
21.8.2020

Slavnostní zahájení

nového školního roku

 2020/2021

 

proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 800 – 900 hod. v Základní škole Nemojov

 

      V tento den žáci obdrží rozvrh hodin, pokyny ke stravování na školní rok 2020/2021, přihlášku do školní družiny a další potřebnou dokumentaci.

      Po řádném vyplnění přihlášky do ŠD a odevzdání paní vychovatelce, mohou žáci od 2. 9. 2020 školní družinu využívat v době od 630 – 1600 hod..

 1. 9. 2020 mohou žáci využít dopolední školní družiny a oběda ve školní jídelně. V případě zájmu informujte pedagogy prostřednictvím lístečku. Odchod na oběd v 11:00 hod. V 11:40 hod. ukončení provozu ŠD.

 

Těšíme se na vás!

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání vysvědčení
17.6.2020

Vážení rodiče, slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hod. Na oběd půjdeme v 11:00 hod. Odpolední družina nebude v provozu. Všichni žáci budou odcházet po předání vysvědčení nebo po obědě.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Fotografování ZŠ a MŠ
3.6.2020

Vážení rodiče, dne 10. 6. proběhne v ZŠ a MŠ fotografování. V ZŠ od 8:00 hod., v MŠ cca po 9:00 hod.

Ceník:

skupinová 15x20/15x23       35,- Kč

skupinky, jednotlivci 10x15 15,- Kč

 

Žáci, kteří nechodí do školy a mají zájem o fotografování, musí přinést podepsané čestné prohlášení.

Mgr. Veronika Dulínková

Znovuotevření školy od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás seznámit s postupným znovuotevřením školy podle pokynů MŠMT. Návrat žáků 1. stupně do školních lavic proběhne od 25. 5. 2020.

Na děti zde budou čekat dopolední vzdělávací aktivity, odpoledne aktivity zájmové. K dobrovolné docházce do školy musí rodiče své děti přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020 a to oznámením na školní email zs.nemojov@seznam.cz. Pozdější přihlášení nebude akceptováno. Zárověň vás prosím o informaci, zda bude vaše dítě využívat odpolední skupinu (něco na způsob ŠD) a zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

Veškeré informace k průběhu výuky, provozu a organizaci dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím online výuky nebo telefonátu. Probíhající výuka se bude muset přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám, které budou povinni dodržovat pedagogičtí pracovníci i žáci. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na vedení školy a třídního učitele.

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přeji hodně zdraví. Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy.

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

Rozvrhy 2020/2021
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Informace k otevření MŠ od 12. 4. 2021


Vážení rodiče, vzhledem k rozhodnutí vlády ČR o znovuotevření MŠ OD 12. 4. 2021, vám níže sdělujeme podrobnější informace k organizaci v MŠ.

 

Pokyny pro rodiče – duben 2021

 

Od pondělí 12.4.2021 bude provoz v mateřské škole pouze pro předškolní děti (děti, které nastupují od 1.9.2021 do 1.třídy ZŠ).

Nástup do mateřské školy je podmíněn pozitivním testem na COVID -19.

Testování je povinné. Bez testu nemůže dítě navštěvovat MŠ.

Testování se bude provádět v pondělí a čtvrtek v chodbičce před školní jídelnou za přítomnosti a pomoci rodičů. Vyhodnocení trvá 15 min., proto počítejte se zdržením v MŠ. Přítomna bude i učitelka MŠ. Pokud bude test pozitivní, rodič obdrží potvrzení, odchází s dítětem do karantény a má povinnost tuto skutečnost ohlásit dětskému lékaři. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Dítě se může vrátit do MŠ po negativním RC-PCR testu nebo po skončení povinné izolace. Dítě donese potvrzení od svého lékaře, že může opět nastoupit do MŠ.

Pokud dítě prodělalo COVID-19, předloží potvrzení o pozitivním testu + datum. Potom nemusí být 90 dní od testu testováno (př. pozitivní test mělo 20.ledna, ochranná doba je do 20.dubna).

Pokud dítě nebude přítomno ve dnech testování, bude otestováno hned první den nástupu.

O provedených testech bude vedena evidence.

Dítě nemůže být nuceno k testování. Jeho absence bude MŠ evidovat jako omluvenou absenci. Po dohodě s rodiči bude domluvena forma podpory pro další vzdělávání.

                                         Děkuji za pochopení a pomoc

                                                                           Pušová J.

                                                                         zást. ředitelky