Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Počítadlo
Online:
3
Dnes:
31
Posledních 7 dní:
4055
Posledních 30 dní:
20198
Celkem:
63974
Mapa webu
A
A
A

Učební plán ZŠ


1.ročník 2.ročník 3.ročník  4.ročník  5.ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny
Český jazyk
8+1 8+1 7+1 6+1 6+1 35 +5
Anglický jazyk
  0+1 3 3 3 9 +1
Matematika
4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 +4
Informatika
      0+1 1 1 +1
Prvouka
2 2 2+1     6 +1
Přírodověda
      2 2 4  
Vlastivěda
      1+1    1+1 2 +2
Hude         Hudební výchova
1 1 1 1 1 5  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7  
Praktické čin.
1 1 1 1 1 5  
Tělesná výchova
2 2 2 2 2 10  
Týdenní hodinová dotace + disponibilní hodiny
19+1 19+3 21+3 22+4  23+3 104 +14
Celkový týdenní počet hod.
20 22 24 26 26    118