Kotva
Nepřehlédněte
Schůzka rodičů v MŠ
6.2.2020

Ve čtvrtek 6.února 2020 od 16 hod. se koná schůzka rodičů bez přítomnosti dětí.
Program: Zápis do MŠ a ZŠ
              Plán akcí na 2. pololetí
              Uzavření MŠ o hlavních prázdninách

Provoz školy 6. 11. 2019
5.11.2019

Vážení rodiče, informuji vás, že škola a školka budou ve středu 6. 11. 2019 fungovat v běžném provozu. S pozdravem Mgr. Veronika Dulínková

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny
4.9.2019

Rozhodnutí o přijetí do ŠD (Velikost: 16.07 kB)

 

Rozvrhy
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. třídy

Vloženo: 1.3.2019 | Autor: Dulinkova | Zobrazeno: 5678x | Zatím neupraveno

 

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov 101

 

Zápis do prvního ročníku 2019/2020

se bude konat v úterý 2. 4. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2019/2020

  • S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
  • Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.
  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
  • Předběžně lze zapsat i děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 /Zákon č. 561/2004 §36, odst.3/, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínku přijetí dítěte narozeného v období od září do prosince je nutné doložit k žádosti doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte nar. od ledna do června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti doloží zákonný zástupce.
  • U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není jejich přítomnost u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče však jsou povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, u zápisu musí být přítomno.
  • Odklad školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu od 1. 4. do 30. 4. 2018 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Přijetí dítěte – Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněným seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce na autobusové zastávce, v MŠ Nemojov a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí (o odkladu) bude zasláno v písemné podobě.

 

         Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni,

těšíme se na spolupráci s Vámi.

          V Nemojově dne 4. 3. 2019                             Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                          ředitelka školy