Kotva
Nepřehlédněte
Dočasné uzavření školky v Nemojově
16.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

Dočasné uzavření školky v Nemojově
16.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

 

 

Mimořádné opatření - uzavření školy a školy
11.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

 

 

 
 

 

Vážení rodiče,

     z důvodu vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví k zamezení šíření nemoci COVID-19 se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka v ZŠ Nemojov. Opatření platí do odvolání.

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na OŠETŘOVNÉ. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednou ve škole po telefonické domluvě na tel. č. 604 213 558.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Rozvrhy
Anketa
Vyhovuje vám domácí učení?
Nevím
Ne
Ano
Celkem hlasovalo: 22
Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. třídy 7. 4. 2020

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Dulinkova | Zobrazeno: 5917x | Zatím neupraveno

 

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov 101

 

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

se bude konat v úterý 7. 4. 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021

  • S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
  • Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.
  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
  • Předběžně lze zapsat i děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 /Zákon č. 561/2004 §36, odst.3/, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínku přijetí dítěte narozeného v období od září do prosince je nutné doložit k žádosti doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte nar. od ledna do června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti doloží zákonný zástupce.
  • U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není jejich přítomnost u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče však jsou povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, u zápisu musí být přítomno.
  • Odklad školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu od 1. 4. do 30. 4. 2020 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Přijetí dítěte – Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněným seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce na autobusové zastávce, v MŠ Nemojov a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí (o odkladu) bude zasláno v písemné podobě.

 

         Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni,

těšíme se na spolupráci s Vámi.

          V Nemojově dne 11. 3. 2020                             Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                          ředitelka školy