Kotva
Nepřehlédněte
Schůzka rodičů v MŠ
6.2.2020

Ve čtvrtek 6.února 2020 od 16 hod. se koná schůzka rodičů bez přítomnosti dětí.
Program: Zápis do MŠ a ZŠ
              Plán akcí na 2. pololetí
              Uzavření MŠ o hlavních prázdninách

Provoz školy 6. 11. 2019
5.11.2019

Vážení rodiče, informuji vás, že škola a školka budou ve středu 6. 11. 2019 fungovat v běžném provozu. S pozdravem Mgr. Veronika Dulínková

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny
4.9.2019

Rozhodnutí o přijetí do ŠD (Velikost: 16.07 kB)

 

Rozvrhy
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Vloženo: 26.2.2019 | Autor: Dulinkova | Zobrazeno: 4573x | Zatím neupraveno

                                             

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

 

Č.j.:02/19

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy v Nemojově

 

     Ředitelka Mateřské školy Nemojov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu  maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok  (§ 34, odst. 2 Školského zákona)

 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

  1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě   

         rok před nástupem povinné školní docházky.

         Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,     

         do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního     

         roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - s trvalým bydlištěm v příslušném školském

         obvodu – obec Nemojov a Starobucké Debrné.

  • V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního     

         roku dosáhnou nejméně 3 let věku – s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu   

         – obec Nemojov a Starobucké Debrné.

  • V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

 

Podpůrná kritéria:

  1. Děti s trvalým pobytem v územním obvodu  Nemojov nebo Starobuckém Debrném.
  2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstarších po    

          nejmladší do počtu volné kapacity školy.

  1. Děti mladší 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity MŠ a za  

          předpokladu, že zvládnou základní hygienické a sebeobslužné návyky (nemáme      

          podmínky pro přebalování a likvidaci plen dle nařízení OHS).

 

 

V Nemojově dne 26. 2. 2019                                                       Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                                        ředitelka školy