Kotva
Nepřehlédněte
Dočasné uzavření školky v Nemojově
16.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

Dočasné uzavření školky v Nemojově
16.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

 

 

Mimořádné opatření - uzavření školy a školy
11.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

 

 

 
 

 

Vážení rodiče,

     z důvodu vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví k zamezení šíření nemoci COVID-19 se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka v ZŠ Nemojov. Opatření platí do odvolání.

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na OŠETŘOVNÉ. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednou ve škole po telefonické domluvě na tel. č. 604 213 558.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Rozvrhy
Anketa
Vyhovuje vám domácí učení?
Nevím
Ne
Ano
Celkem hlasovalo: 22
Mapa webu
A
A
A

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Vloženo: 26.2.2019 | Autor: Dulinkova | Zobrazeno: 4792x | Zatím neupraveno

                                             

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

 

Č.j.:02/19

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy v Nemojově

 

     Ředitelka Mateřské školy Nemojov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu  maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok  (§ 34, odst. 2 Školského zákona)

 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

  1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě   

         rok před nástupem povinné školní docházky.

         Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,     

         do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního     

         roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - s trvalým bydlištěm v příslušném školském

         obvodu – obec Nemojov a Starobucké Debrné.

  • V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního     

         roku dosáhnou nejméně 3 let věku – s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu   

         – obec Nemojov a Starobucké Debrné.

  • V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

 

Podpůrná kritéria:

  1. Děti s trvalým pobytem v územním obvodu  Nemojov nebo Starobuckém Debrném.
  2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstarších po    

          nejmladší do počtu volné kapacity školy.

  1. Děti mladší 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity MŠ a za  

          předpokladu, že zvládnou základní hygienické a sebeobslužné návyky (nemáme      

          podmínky pro přebalování a likvidaci plen dle nařízení OHS).

 

 

V Nemojově dne 26. 2. 2019                                                       Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                                        ředitelka školy