Režim dne

DENNÍ ROZVRH ČINNOSTÍ

1.oddělení – Broučci

6.30 –  8.00 hod.       ranní hra s úklidem (obsahuje volnou hru, indiv. práci, námět. činnosti)

8.00 –  8.10 hod.       ranní kruh (povídání, zpěv)

8.10 –  8.20 hod.       ranní tělovýchovná chvilka

8.20 –  8.40 hod.       hygiena, svačina formou sebeobsluhy

8.40 – 11.25 hod.      řízená výchovně vzdělávací  (skupinová práce, individuální práce),  pobyt  venku

11.25 – 12.30 hod.    hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 – 14.15 hod.   spánek nebo odpočinek, individuální práce, klidové činnosti

14.15 – 14.50 hod.   oblékání, hygiena, svačina

14.50 – 16.00 hod.   odpolední zájmová činnost

 

2.oddělení – Motýlci

6.30 –  8.10 hod.       ranní hra s úklidem (obsahuje volnou hru, indiv. práci, námět. činnosti)

8.10 –  8.15 hod.       ranní kruh (povídání, zpěv)

8.15 –  8.30 hod.       ranní tělovýchovná chvilka

8.30 –  8.50 hod.       hygiena, svačina formou sebeobsluhy

8.50 – 11.45 hod.      řízená výchovně vzdělávací (skupinová práce, individuální práce), pobyt venku

11.45- 12.15 hod.    hygiena, oběd, hygiena

12.15 – 12.45 hod.  příprava na odpočinek

12.45 – 14.00 hod.   spánek nebo odpočinek, individuální  práce, klidové činnosti

14.00 – 14.45  hod.   oblékání, hygiena, svačina

14.45 – 16.00 hod.   odpolední zájmová činnost

 

Jiřina Pušová – zástupce ředitelky