Měsíční plán MŠ

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

Nemojov 101

Zápis dětí do Mateřské školy v Nemojově

Koná se ve středu 9. 5. 2018 od 10.30 – 13 hod. v Mateřské škole v Nemojově.

S sebou si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Děti budou přijímány s nástupem od 3. září 2018.

Dítě bude přijato podle kritérií naší mateřské školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

       Ředitelka Mateřské školy Nemojov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

     V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

     Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné – platné od 1. 9. 2017 dle Školského zákona.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku – s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu – obec Nemojov a Starobucké Debrné – platné od 1. 9. 2017 dle Školského zákona
  2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu – obec Nemojov a Starobucké Debrné- platné od 1. 9. 2018 dle Školského zákona

Podpůrná kritéria:

  1. Děti s trvalým pobytem v územním obvodu  Nemojov nebo Starobuckém Debrném.
  2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstarších po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

     

                             

                                                           Mgr. Veronika Dulínková

                                                                    ředitelka školy

…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                    

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN 2018

 

25.dubna 2018 – středa – 10.lekce plaveckého kurzu

………………………………………………………………………………………………………

SCHŮZKA  RODIČŮ

se koná ve čtvrtek 10.května 2018 od 15.45 hod.

Program: Plán akcí do konce školního roku

                  Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

                                                                        Zveme všechny rodiče