Měsíční plán

     

Plán akcí škol

11.11.  Třídní schůzky – zahájení v 1600 hod.

2. 12. proběhne v MŠ fotografování. V případě zájmu více informací v záložce MŠ, měsíční plán MŠ.