Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

Mateřská škola Nemojov

 ÚČET: BÚ 207 851 056/0600

Telefon: ZŠ: 499 39 7529

                 MŠ: 499 397 541

                 Mobil: 739 455 069

                               Provoz: 6.30 – 16.00

      Webové stránky: www.zsnemojov.cz

Email: ms.nemojov@seznam.cz

Učitelky:   Jiřina Pušová- zást. řed.,uč.2.tř

                    Bc. Barbora Menclová-uč.ve 2.tř.

                    Jiřina Hušková DiS.- uč.v 1.tř.

               

Mateřská škola se ve své výchovně vzdělávací práci řídí dle

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU“,

který si mateřská škola vytvořila v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Motto našeho programu:

OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT“

Kdo má zájem se seznámit s naším programem, může si ho vyžádat u p. učitelek.