Hlavní stránka

 

Hodina pohybu navíc

Hodina pohybu navíc

Naše škola byla vybrána k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR a Národního ústavu pro vzdělávání „Hodina pohybu navíc“.

Do pokusného ověřování budou zapojeni žáci 1. – 3. ročníku, kteří budou docházet do školní družiny.

 Dlouhodobým cílem je změna životního stylu dětí, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1.-3. ročník ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde, které potvrzují výše zmíněné studie prováděné na 2. stupni ZŠ.

Dalším cílem pokusného ověřování je ověřit pod vedením odborně vyškolených trenérů metodiku pohybových aktivit ve školní družině.

Žáky, jejichž rodiče budou se zapojením do projektu souhlasit, povede paní ředitelka školy Mgr. Veronika Dulínková.